Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Syftet är att med fotbollen som ingång genomföra sociala åtgärder för delaktighet och inflytande, där målgruppen är ett mindre antal ungdomar som är i akut risk att hamna i kriminalitet.…

Syftet är att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten i samhället och öka gemenskapsbildningen, genom att främja och ta tillvara på ungdomars motorintresse.…

Syftet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga, genom att stärka självkänsla och självförtroende.…

Projektet är en förstudie som ska undersöka realismen i att starta ett Makerspace (MS) i glesbygdsbefolkat omdråde.…

Syftet är att genom bygget av en utomhusscen utveckla kultur- och nöjeslivet i Vingåker men även utveckla turist- och besöksnäringen i kommunen.…

Förstudiens mål är att ta fram ett innehåll till en utställning och upplevelseplats för olika åldrar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm (1574-1650) och Kristina Ribbing (1593-1656).…

Syftet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden.…

Syftet är att undersöka möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektet ska ge svar på frågorna var, när och hur marknaden ska genomföras.…

Syftet är att skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid.…

Syftet är att stötta utvecklingen av konceptet genom att skapa förutsättningar för evenemanget Vasaveckorna i Strängnäs i hela kommunen och därmed även inkludera socknar utanför själva staden Strängnäs.…