Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Projektet syftade till att använda fotboll som en kraftfull plattform för att genomföra sociala insatser som främjar delaktighet och inflytande. Genom detta initiativ riktade sig projektägaren Nykvarns SK in sig mot ungdomar som befann sig i en kritisk situation med risk att dras in i kriminalitet.…

Projektet syftade till att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten och stärka gemenskapen i Nykvarn genom att främja deras motorintresse. Idén bakom "Motorer och käk" kom från ungdomarnas egna efterfrågan och vilja.…

Projektet syftade till att minska den psykiska ohälsan bland unga. Genom att stärka deras självkänsla och självförtroende ville projektägarna, Kungsörs ridklubb, ge ungdomarna en stabil grund att stå på. Projektets mål var att arrangera en serie träffar där både ungdomar och ledare fick konkreta verktyg och exempel för personlig utveckling och för att förbättra verksamheten.…

Projektet var en förstudie som syftade till att undersöka möjligheten att starta ett Makerspace i glesbygden. Målet var att skapa en rapport som besvarade frågan om en sådan etablering var möjlig, och om potential fanns, att på sikt starta ett Makerspace i Kungsör. För att nå detta mål genomfördes inspirationsträffar, workshops, utvecklingsmöten med kommun, företag och föreningar, samt sammanställning av en slutrapport.…

Syftet är att genom bygget av en utomhusscen utveckla kultur- och nöjeslivet i Vingåker men även utveckla turist- och besöksnäringen i kommunen.…

Förstudiens mål är att ta fram ett innehåll till en utställning och upplevelseplats för olika åldrar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm (1574-1650) och Kristina Ribbing (1593-1656).…

Projektet syftade till att lyfta fram den rika historia som präglade Julita gård och att skapa medvetenhet om dess betydelse. Projektets mål var att genomföra en detaljerad landskapsanalys av den historiska odlingsmarken, vilket skulle ge insikter om områdets unika kulturarv och bidra till att stärka dess position som en betydelsefull kulturmiljö.…

Projektet syftade till att utforska möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektets mål var att svara på frågorna var, när och hur marknaden skulle genomföras, och samtidigt bygga en starkare gemenskap runt hållbarhet och lokalt producerad mat.…

Syftet är att skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid.…

Projektet syftade till att utveckla och stötta konceptet "Vasaveckorna i Strängnäs". Föreningen Vasaspelet strävade efter att sprida evenemanget till hela kommunen och inkludera de omkringliggande socknarna, vilket resulterade i en bredare och mer inkluderande kulturupplevelse. Målet var att genomföra en förstudie som skulle leda till ett förslag på hur Vasaveckorna skulle kunna struktureras och drivas inför jubileumsåret 2023.…