Alla projekt

Resize the map
Projektstatus
Sökbara stöd
Plats för genomförande
Insatsområde
Projektägare
Projekttyp
Programperiod
Loading

Syftet är att öka besöksnäringen i Södermanland genom att förbättra informationen om kulturutbudet vid områdets konsertplatser och kulturmiljöer.…

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden som ett idé- och kunskapscentrum för landsbygdsutveckling.…