Årsstämma 2023

Välkommen på årsstämma 2023 för Leader Södermanland Ideell Förening tisdagen den 25 april kl. 18 på Hotel Malmköping.

INBJUDAN

Varmt välkommen på årsstämma 2023 för Leader Södermanland Ideell Förening.

NÄR: tisdagen den 25 april 2023 kl. 18:00. Vi bjuder på fika!

VAR: Hotell Malmköping

HANDLINGAR: Dagordning och handlingar går att hitta längre ned på sidan från och med tisdagen den 11 april.

ANMÄLAN: Senast torsdagen den 20 april kl. 18:00 till marlene.lindstrom@leadersodermanland.se.

OMBUD: Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Medlemsorganisation utser ett ombud att delta. Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap.

VALBEREDNING: Det är stämman som föreslår kandidater till valberedningen. Det är värdefullt med ledamöter som har ett brett nätverk. Har du förslag till kandidat? Kontakta marlene.lindstrom@leadersodermanland.se.

Alla som bor och verkar inom vårt leaderområde har närvarorätt på årsstämman.

VARMT VÄLKOMMEN!

Leader Södermanland

Ladda ner inbjudan till årsstämma 2023 här.

Handlingar till årsstämma 2023

Dagordning
Årsredovisning Leader Södermanland 2022
Revisionsberättelse
Valberedningens förslag till styrelse 2023
Stadgar Leader Södermanland – förslag
Förslag ersättningar till förtroendevalda Leader Södermanland