Presidiemöte

Presidiet bereder inkomna projektansökningar inom ramen för vår strategi.

Presidiemöte 18 april 2023

Presidiet bereder inkomna projektansökningar inom ramen för vår strategi samt andra ärenden/frågor som ska lyftas till styrelsen. För att presidiet ska kunna fatta beslut måste din ansökan vara helt komplett senast 7 dagar före mötet.