Presidiemöte

Presidiet bereder inkomna projektansökningar inom ramen för vår strategi.

Presidiemöte 27 augusti 2024

Presidiet bereder inkomna projektansökningar inom ramen för vår strategi samt andra ärenden/frågor som ska lyftas till styrelsen. För att presidiet ska kunna fatta beslut måste din ansökan vara helt komplett senast 7 dagar före mötet.