Sista datum för inlämning av projektansökan

Sista datum för inlämning av projektansökan för beredning under presidiets kommande möte.

Sista datum för inlämning 2 november

Sista datum för inlämning av projektansökan med tillhörande budget och aktivitetsplan för beredning under presidiets kommande möte.