Sista datum för inlämning av projektansökan

Sista datum för inlämning av projektansökan för beredning under presidiets kommande möte.

Sista datum för inlämning 30 oktober

Sista datum för inlämning av projektansökan med tillhörande budget och aktivitetsplan för beredning under presidiets kommande möte.