Styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.

Styrelsemöte 14 juni 2023

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar som har beretts av presidiet. Reviderade ansökningar som begärts av presidiet skickas till handlingarna senast 7 dagar innan styrelsemötet.