Styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.

Styrelsemöte 1 november 2023

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar som har beretts av presidiet. Reviderade ansökningar som begärts av presidiet skickas till handlingarna senast 7 dagar innan styrelsemötet.