Styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.

Styrelsemöte 29-30 maj 2024

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar som har beretts av presidiet. Reviderade ansökningar som begärts av presidiet skickas till handlingarna senast 7 dagar innan styrelsemötet.