Styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.

Styrelsemöte 11 december 2024

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar som har beretts av presidiet. Reviderade ansökningar som begärts av presidiet skickas till handlingarna senast 7 dagar innan styrelsemötet.