2014 - 2022

Idécentrum Kafjärden

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden som ett idé- och kunskapscentrum för landsbygdsutveckling.

Stora huset på Julia gård.

Utveckling av Julita gård – kulturmiljöer i världsarvsklass

Syftet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden.

MakerSpace Västra Mälardalen

Makerspace Kungsör

Projektet är en förstudie som ska undersöka realismen i att starta ett Makerspace (MS) i glesbygdsbefolkat omdråde.

Photo by Philippe Oursel on Unsplash

Good Enough

Syftet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga, genom att stärka självkänsla och självförtroende.

Motorer och käk i Nykvarn

Motorer och käk

Syftet är att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten i samhället och öka gemenskapsbildningen, genom att främja och ta tillvara på ungdomars motorintresse.

Photo by Chaos Soccer Gear on Unsplash

Idrotts- och samhällsprojekt i Nykvarns Sportklubb

Syftet är att med fotbollen som ingång genomföra sociala åtgärder för delaktighet och inflytande, där målgruppen är ett mindre antal ungdomar som är i akut risk att hamna i kriminalitet.

Musik i sörmländska kulturmiljöer

Syftet är att öka besöksnäringen i Södermanland genom att förbättra informationen om kulturutbudet vid områdets konsertplatser och kulturmiljöer.

Matmarknad i Vingåker

Syftet är att undersöka möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektet ska ge svar på frågorna var, när och hur marknaden ska genomföras.

Vasaveckorna i Strängnäs leaderområden

Syftet är att stötta utvecklingen av konceptet genom att skapa förutsättningar för evenemanget Vasaveckorna i Strängnäs i hela kommunen och därmed även inkludera socknar utanför själva staden Strängnäs.

Utomhuscenen Vingåkers Folkets park

Utveckla utomhusscenen i Vingåkers Folkets Park

Syftet är att genom bygget av en utomhusscen utveckla kultur- och nöjeslivet i Vingåker men även utveckla turist- och besöksnäringen i kommunen.

Karl Karlsson Gyllenhielm och Kristina Ribbing

Förstudie utställning och upplevelseplats Karl och Kristina

Förstudiens mål är att ta fram ett innehåll till en utställning och upplevelseplats för olika åldrar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm (1574-1650) och Kristina Ribbing (1593-1656).

Utställning Axel Oxenstierna

Syftet är att skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid.