Idrotts- och samhällsprojekt i Nykvarns Sportklubb

Leaderprojektet syftade till att använda fotboll som en kraftfull plattform för att genomföra sociala insatser som främjar delaktighet och inflytande. Genom detta initiativ riktade sig projektägaren Nykvarns SK in sig mot ungdomar som befann sig i en kritisk situation med risk att dras in i kriminalitet. Med fotbollens gemenskap och inspiration arbetade man för att skapa en positiv förändring och att ge ungdomarna en chans att forma en ljusare framtid.

Om projektet

Leaderprojektet syftade till att använda fotboll som en kraftfull plattform för att genomföra sociala insatser som främjar delaktighet och inflytande. Genom detta initiativ riktade sig projektägaren Nykvarns SK in sig mot ungdomar som befann sig i en kritisk situation med risk att dras in i kriminalitet. Med fotbollens gemenskap och inspiration arbetade man för att skapa en positiv förändring och att ge ungdomarna en chans att forma en ljusare framtid.

Nykvarns SK bidrog med dedikerade mentorer, med erfarenhet från spel i högre fotbollsdivisioner. Mentorerna blev förebilder och stödpersoner, vilket stärkte ungdomarnas nätverk och tillit till vuxenvärlden.

Programmet bestod av meningsfulla aktiviteter, inklusive utbildningsinsatser och inspirerande studiebesök, för att bredda ungdomarnas perspektiv och öppna dörrar till nya möjligheter. Dessutom innehöll projektet nära samverkan med skolan och socialnämnden för att säkerställa ett helhetsgrepp och för att ge varje ungdom bästa möjliga stöd på vägen mot en trygg och hoppfull framtid.

Nykvarns SK verkade för att tillsammans skapa en miljö där ungdomar kan blomstra, hitta sina styrkor och känna sig värdefulla i samhället. Genom att kombinera fotbollens glädje med starka stödinsatser gavs ungdomarna verktygen att bygga en positiv livsbana och bli förebilder för andra.