Idrotts- och samhällsprojekt i Nykvarns Sportklubb

Syftet är att med fotbollen som ingång genomföra sociala åtgärder för delaktighet och inflytande, där målgruppen är ett mindre antal ungdomar som är i akut risk att hamna i kriminalitet.

Om projektet

Syftet med projektet är att med fotbollen som ingång genomföra sociala åtgärder för delaktighet och inflytande, där målgruppen är ett mindre antal ungdomar som är i akut risk att hamna i kriminalitet. I projektet kommer projektägaren Nykvarns SK att tillföra en till två personer som ska bli extra vuxna resurser för dessa ungdomar, om möjligt personer med tidigare erfarenhet från spel i högre fotbollsdivisioner. Programmet innehåller även utbildningsinsatser och studiebesök. Projektet innehåller även samverkan med skolan och socialnämnden.

Om projektet

Projektperiod
2020-11-14 – ?

Projektägare
Nykvarns Sportklubb

Projektledare
?

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Syftet är att med fotbollen som ingång genomföra sociala åtgärder för delaktig-het och inflytande, där målgruppen är ett mindre antal ungdomar som är i akut risk att hamna i kriminalitet.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
170 850 kronor

Medfinansiering från Leader Södermanland
84 150 kronor

Total finansiering
255 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden