Musik i sörmländska kulturmiljöer

Syftet med projektet är att öka besöksnäringen i Södermanland genom att förbättra informationen om kulturutbudet vid områdets konsertplatser och kulturmiljöer.

Om projektet

Katrineholms Kammarmusikförening, tillsammans med Julitafestivalen, Nyköpings Kammarmusikförening, Ekensholms Slott, Follökna, Spetebyhall och Stålboga, kommer att ge ut en katalog över musikarrangemang som kommer att genomföras på Sörmländska kulturmiljöer under sommarhalvåret. De kommer även att upprätta en hemsida, för att elektroniskt kunna sprida samma budskap och också ha en interaktiv kontakt med besökare. Syftet med projektet är att öka besöksnäringen i Södermanland genom att förbättra informationen om kulturutbudet vid områdets konsertplatser och kulturmiljöer.

Om projektet

Projektperiod
2019-02-13 – 2019-11-30

Projektägare
Katrineholms kammarmusikförening

Projektledare
Bosse Lundgren
073-981 64 29
bosse.g.lundgren@gmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Syftet med projektet är att öka besöksnäringen i Södermanland genom att förbättra informationen om kulturutbudet vid områdets konsertplatser och kulturmiljöer.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
40 535 kronor

Medfinansiering från Leader Södermanland
19 965 kronor

Total finansiering
60 500 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden