Musik i sörmländska kulturmiljöer

Leaderprojektet syftade till att locka fler besökare till Sörmland genom bättre information om regionens kulturevenemang och att stärka kopplingen mellan kulturarvet och publiken. Katrineholms Kammarmusikförening, tillsammans med flera andra kulturaktörer, skapade en inspirerande katalog och en användarvänlig webbplats för att lyfta fram sommarens musikarrangemang på Sörmlands kulturmiljöer 2019.

 

Om projektet

Leaderprojektet syftade till att locka fler besökare till Sörmland genom bättre information om regionens kulturevenemang och att stärka kopplingen mellan kulturarvet och publiken. Katrineholms Kammarmusikförening, tillsammans med Julitafestivalen, Nyköpings Kammarmusikförening, Ekensholms Slott, Follökna, Spetebyhall och Stålboga, tog initiativet till att skapa en inspirerande katalog och en användarvänlig webbplats för att lyfta fram sommarens musikarrangemang på Sörmlands kulturmiljöer 2019. 

Deras gemensamma vision var att samla och lyfta fram det rika kulturutbudet i regionens konsertplatser och historiska miljöer. Denna katalog blev en värdefull guide för alla som älskade musik och kultur. Webbplatsen gjorde det möjligt för besökare att enkelt få tillgång till information om evenemangen, samtidigt som den erbjöd interaktiva funktioner för en mer engagerande upplevelse.

Genom deras engagemang och hårda arbete lyckades de inte bara locka fler besökare till regionen, utan också skapa en starkare koppling mellan kulturarvet och publiken. Deras insatser resulterade i en sommar fylld av magiska musikupplevelser på unika och historiska platser, vilket bidrog till att fördjupa uppskattningen för Sörmlands kulturella skatter. Projektet blev en framgångssaga som visade kraften i samarbete och passion, och lämnade ett bestående intryck på både besökare och invånare i regionen.