Projektstöd

Idécentrum Kafjärden

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden som ett idé- och kunskapscentrum för landsbygdsutveckling.

Photo by Philippe Oursel on Unsplash

Good Enough

Syftet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga, genom att stärka självkänsla och självförtroende.

Motorer och käk i Nykvarn

Motorer och käk

Syftet är att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten i samhället och öka gemenskapsbildningen, genom att främja och ta tillvara på ungdomars motorintresse.

Photo by Chaos Soccer Gear on Unsplash

Idrotts- och samhällsprojekt i Nykvarns Sportklubb

Syftet är att med fotbollen som ingång genomföra sociala åtgärder för delaktighet och inflytande, där målgruppen är ett mindre antal ungdomar som är i akut risk att hamna i kriminalitet.

Musik i sörmländska kulturmiljöer

Syftet är att öka besöksnäringen i Södermanland genom att förbättra informationen om kulturutbudet vid områdets konsertplatser och kulturmiljöer.

Vasaveckorna i Strängnäs leaderområden

Syftet är att stötta utvecklingen av konceptet genom att skapa förutsättningar för evenemanget Vasaveckorna i Strängnäs i hela kommunen och därmed även inkludera socknar utanför själva staden Strängnäs.

Utomhuscenen Vingåkers Folkets park

Utveckla utomhusscenen i Vingåkers Folkets Park

Syftet är att genom bygget av en utomhusscen utveckla kultur- och nöjeslivet i Vingåker men även utveckla turist- och besöksnäringen i kommunen.

Utställning Axel Oxenstierna

Syftet är att skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid.