Projektstöd

Sparreholms Skolträdgård

Projektet syftar till att skapa en skolträdgård för att främja hållbar utveckling och erbjuda nya pedagogiska möjligheter för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Målet med projektet är att genomföra en ny trädgårdsdel i förskolans utemiljö med grönsaker och blommor, samt skapa rum i utemiljön för återhämtning och lärande.

Idécentrum Kafjärden

Projektet syftade till att genomföra en inre ombyggnad och uppgradering av Jäders församlingshem i Kafjärden för att användas som ett idé- och kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Målet var att skapa en plats där lokala lantbrukare och hantverkare kunde marknadsföra sina produkter och idéer, främja entreprenörsanda och utveckla innovativa lösningar inom närodlat och närproducerat.

Photo by Philippe Oursel on Unsplash

Good Enough

Projektet syftade till att minska den psykiska ohälsan bland unga. Genom att stärka deras självkänsla och självförtroende ville projektägarna, Kungsörs ridklubb, ge ungdomarna en stabil grund att stå på. Projektets mål var att arrangera en serie träffar där både ungdomar och ledare fick konkreta verktyg och exempel för personlig utveckling och för att förbättra verksamheten.

Motorer och käk i Nykvarn

Motorer och käk

Projektet syftade till att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten och stärka gemenskapen i Nykvarn genom att främja deras motorintresse. Idén bakom ”Motorer och käk” kom från ungdomarnas egna efterfrågan och vilja.

Photo by Chaos Soccer Gear on Unsplash

Idrotts- och samhällsprojekt i Nykvarns Sportklubb

Projektet syftade till att använda fotboll som en kraftfull plattform för att genomföra sociala insatser som främjar delaktighet och inflytande. Genom detta initiativ riktade sig projektägaren Nykvarns SK in sig mot ungdomar som befann sig i en kritisk situation med risk att dras in i kriminalitet.

Musik i sörmländska kulturmiljöer

Projektet syftade att locka fler besökare till Sörmland genom bättre information om regionens kulturevenemang och att stärka kopplingen mellan kulturarvet och publiken. Katrineholms Kammarmusikförening, tillsammans med flera andra kulturaktörer, skapade en inspirerande katalog och en användarvänlig webbplats för att lyfta fram sommarens musikarrangemang på Sörmlands kulturmiljöer 2019.

Vasaveckorna i Strängnäs leaderområden

Projektet syftade till att utveckla och stötta konceptet ”Vasaveckorna i Strängnäs”. Föreningen Vasaspelet strävade efter att sprida evenemanget till hela kommunen och inkludera de omkringliggande socknarna, vilket resulterade i en bredare och mer inkluderande kulturupplevelse. Målet var att genomföra en förstudie som skulle leda till ett förslag på hur Vasaveckorna skulle kunna struktureras och drivas inför jubileumsåret 2023.

Utomhuscenen Vingåkers Folkets park

Utveckla utomhusscenen i Vingåkers Folkets Park

Projektet syftade till att genom bygget av en utomhusscen utveckla kultur- och nöjeslivet i Vingåker men även utveckla turist- och besöksnäringen i kommunen. Målet med projektet var att färdigställa en utomhusscen med inplanerade aktiviteter samt en plan för marknadsföring och nya samverkanspartners.

Utställning Axel Oxenstierna

Projektet syftade till att bidra till ökat antal besökare/turister i närområdet, Eskilstuna kommun och Mälardalen. Målet med projektet var att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna.