Slutredovisning

När projektet avslutas är det dags att ansöka om slututbetalning och att redovisa leaderprojektet.

Hör av er till oss

När ni avslutar leaderprojektet är det dags att ansöka om slututbetalning och att redovisa projektet. Tänk på att höra av er till oss på kontoret innan ni skickar in ansökan om slututbetalning. Vi hjälper er och tittar igenom era underlag och redovisning. Detta gör vi för att minska risken för att utgifter som inte är godkända redovisas. Sådana fel går inte att rätta till i efterhand utan kan leda till avdrag på stödbeloppet. Ni gör ansökan om slututbetalning via Mina sidor på Jordbruksverkets webbsida.

Var ute i god tid. I ert beslut står projektets slutdatum och ansökan om slututbetalning ska ha kommit in till Jordbruksverket senast detta datum. Om ni ansöker för sent kommer ni att få ett avdrag på det beviljade stödet.

Om ni av någon anledning inte kan slutredovisa projektet i tid är det viktigt att ni ansöker om förlängning. Detta ska då ske före projektets ursprungliga slutdatum. Kontakta oss på Leader Södermanlands kontor.

Programperiod 2014-2022

Om du har sökt stöd innan september 2023

För er som har sökt medel i tidigare programperiod gäller andra krav och ni kan läsa mer om det här.

Kontakta gärna oss på Leader Södermanlands kontor så hjälper vi er att hitta rätt.

Programperiod 2023-2027

Om du har sökt stöd efter september 2023

Mer info inom kort.