Testa idén

Har ni en projektidé och är nyfikna på leaderstöd? Vi hjälper er att bena ut vilka möjligheter som finns.

Kan er idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Nytänkande

Ska projektet användas för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Hållbarhet

Finns det en plan för hur projektet ska genomföras på ett hållbart sätt?

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Inte ordinarie verksamhet

Är projektet avgränsat och skilt från ordinarie verksamhet?

Lokalt förankrat

Är projektidén lokalt förankrat?

Långsiktighet

Har ni planerat för hur projektet ska övergå till långsiktig verksamhet?

Nytta för många

Kommer projektet att gynna och innebära förbättring för fler än dem som genomför projektet?

 

Passar i vår strategi

Passar idén in i något av strategins insatsområden? Insatsområden: Innovativa lösningar, ett hållbart näringsliv samt bo och leva.

Icke-diskriminering

Har ni tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är ett absolut krav att ingen på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Underifrånperspektiv

Är idén uppkommen från era lokala behov och önskemål?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Genomförande­kapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Geografiskt område

Genomför projektet inom Leader Södermanlands geografiska område? De omfattas av landsbygderna i Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.

Likviditet

Har ni likviditet om minst 30 procent av projektbudgeten? Innan ni får tillbaka pengar från Jordbruksverket behöver ni ligga ute med egna medel.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.