Drömfabriken i Stallarholmen

Leader Södermanlands styrelse beviljade 268 849 kr i leaderstöd till föreningen Drömfabriken i Stallarholmen för att bedriva förstudien En God Start.

Leader Södermanland beviljar 268 849 kr till Drömfabriken i Stallarholmen för förstudie

Vid Leader Södermanlands senaste styrelsemöte den 28 mars beviljades 268 849 kr i leaderstöd till föreningen Drömfabriken i Stallarholmen för att bedriva förstudien En God Start. Föreningen engagerar sig för att Stallarholmen ska vara en bra plats för barn och ungdomar att växa upp på. Målet med förstudien är en genomarbetad analys av nuläge och behov, kartläggning av stödinsatser som finns och vad som saknas samt att upprätta kontakt med forskningen vid Mälardalens universitet.

– Vi är oerhört glada och tacksamma över stödet från Leader Södermanland för att bedriva vår förstudie. Vi kommer att undersöka vilka stödinsatser som riktas idag till barn, ungdomar och föräldrar, vilka fritidsaktiviteter som finns i närsamhället och vilken aktuell forskning som finns kring de insatser vi planerar, säger Stefan Seidel, sekreterare, Drömfabriken.

– Vi vill också ta reda på hur vi kan skapa hållbara strukturer där föräldrar, seniorer och andra kan samverka för att stötta barn och ungdomar, samt identifiera vilka samarbetspartner som kan bidra med resurser i ett kommande leaderprojekt samt skriva samverkansavtal med dessa. Vi tror på ordspråket It takes a village to raise a child, säger Stefan som är en av två projektledare i förstudien.

– Ambitionen är stor med förstudien och i enlighet med vad Leadermetoden handlar om, att flera aktörer samarbetar för att utifrån ett områdes lokala förutsättningar gemensamt ta fram en utvecklingsstrategi och prioritera vilka insatser som ska göras. Vi på Leader tror att förstudien kan bygga en god grund till ett framtida leaderprojekt, säger Kristin Vettorato, verksamhetsledare, Leader Södermanland.

Drömfabrikens förstudie planerar att genomföra många samtal med blivande föräldrar och småbarnsföräldrar, möten med barn och ungdomar, samt intervjuer med förskolans och grundskolans rektor. Drömfabriken vill också etablera ett samarbete med Mälardalens Universitet. Genom ett framtida leaderprojekt vill Drömfabriken bidra till att skapa de allra bästa förutsättningarna för att alla barn och ungdomar i Stallarholmen ska känna sig sedda och ha vuxna omkring sig som stöttar dem med skola, fritid och framtidsbygge.

Kontaktinformation:

Kristin Vettorato
Verksamhetsledare
Leader Södermanland

Tfn: 079-356 71 32
E-post: info@leadersodermanland.se

Stefan Seidel
Sekreterare
Drömfabriken i Stallarholmen

Tfn: 070-285 10 25
E-post: stefan@dromfabriken.net

Ladda ner pressmeddelandet i wordformat här.
Ladda ner fotografin här.
Foto: Stefan Seidel