Skicka in er idéskiss

Idéskissen är er hjälp att förtydliga för Leader Södermanland vad det är ni vill göra.

Vad vill ni göra?

När ni har identifierat vad ni vill göra, testat er idé här på webbsidan och pratat med en av våra projektcoacher så är det dags att skicka in en Idéskiss till oss. Våra projektcoacher kan stötta er i hur ni kan börja skriva. Ni kan kontrollera att ni har gjort saker i rätt ordning här.

Idéskissen är en bra hjälp för er att formulera idén på papper. Då brukar det bli tydligt vad det är ni ska göra, hur ni ska göra det och vilka ni är som ska genomföra projektet tillsammans.

Ni behöver konkretisera idén och punkta ner aktiviteterna som ni vill göra i projektet. Det är då också dags att fundera på hur mycket pengar ni behöver för att genomföra er idé och koppla kostnader till aktiviteter.

Till er hjälp har vi tagit fram en mall som ni bör använda för att skicka in er idéskiss till Leader Södermanland.

För att passa som leaderprojekt ska det rymmas inom vår strategi, mål och insatsområden. Projektet ska uppstå ur lokala behov, byggas på lokala initiativ och idéer, innehålla nytänkande (innovativa) idéer och lösningar samt genomföras i samarbete med andra.

Projektet ska genomföras i och nyttan tillfalla målgrupper inom Leader Södermanlands verksamhetsområde. Läs mer om vårt geografiska område här.

Kom överens om vad ni vill göra och vem som ska göra vad. Vad behöver ni söka pengar för och vad kan ni bidra med själva? Har ni involverat fler parter och vill arbeta enligt leadermetoden? Läs mer om leadermetoden här.

Ni kan till exempel börja samtalen med dessa frågor:

1. Hur ser nuläget ut?
Vilka är våra utmaningar? Vilka är våra styrkor? Vilka resurser har vi? Vad saknar vi?

 2. Hur vill vi att det ska se ut år 2030?
Vad har vi för vision? Vilka är våra mål för projektet, efter projektet och på längre sikt? Vilka resultat och effekter vill vi att projektet ska ge?

Mall för idéskiss

Ladda ner mallen för idéskiss här.