kom igång

Ett framgångsrikt projekt baseras på er bygds behov, förutsättningar och engagemang för utveckling. Därför är det allra första steget att ni pratar ihop er lokalt. I detta tidiga skede behöver ni också läsa på om Leadermetoden och våra insatsområden.

Vilken förändring vill ni ska ske?

Alla projekt börjar med en idé utifrån ett behov eller önskan. Kanske har ni i bygden länge pratat om hur ni skulle vilja utveckla er plats eller kanske har tanken precis väckts? Kanske har ni i bygden tankar om hur arbete och företagande skulle kunna utvecklas tillsammans eller kanske har ni idéer för hållbar landsbygdsutveckling?

Att träffas och prata om ert områdes utvecklingspotential är startskottet för ert förändringsarbete. Det kan också vara ett första steg till att genomföra ett leaderprojekt om det ryms inom vår strategi.

Ni kanske redan är organiserade i en förening, byalag eller bygdebolag? Bjud in intresserade för att börja fundera på vilken förändring ni vill ska ske.

För att passa som leaderprojekt ska det rymmas inom vår strategi, mål och insatsområden. Projektet ska uppstå ur lokala behov, byggas på lokala initiativ och idéer, innehålla nytänkande (innovativa) idéer och lösningar samt genomföras i samarbete med andra.

Projektet ska genomföras i och nyttan tillfalla målgrupper inom Leader Södermanlands verksamhetsområde. Läs mer om vårt geografiska område här.

Kom överens om vad ni vill göra och vem som ska göra vad. Vad behöver ni söka pengar för och vad kan ni bidra med själva? Har ni involverat fler parter och vill arbeta enligt leadermetoden? Läs mer om leadermetoden här.

Ni kan till exempel börja samtalen med dessa frågor:

1. Hur ser nuläget ut?
Vilka är våra utmaningar? Vilka är våra styrkor? Vilka resurser har vi? Vad saknar vi?

 2. Hur vill vi att det ska se ut år 2030?
Vad har vi för vision? Vilka är våra mål för projektet, efter projektet och på längre sikt? Vilka resultat och effekter vill vi att projektet ska ge?

Var ska projektet genomföras?

För att en ansökan ka beviljas stöd av Leader Södermanland så måste projektet gynna vårt verksamhetsområde. Vårt område består av landsbygderna i följande kommuner, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker.

Vilka ska genomföra projektet?

Genom Leader Södermanland kan samverkande organisationer inom ideell, offentlig och privat sektor söka pengar till utvecklingsprojekt som bidrar till att genomföra Leader Södermanlands mål. Det är viktigt att ni kommer överens om vem som ska stå som sökande organisation och vilka som ska vara samarbetspartners.

Leaderprojekt ska ha en bred nytta och innebära förbättringar eller utveckling för fler än den sökande organisationen. Vi beviljar inte stöd till privatpersoner eller företag som vill utveckla sin egen verksamhet.

Vilken omfattning ska projektet ha?

Hos Leader Södermanland kan du söka medel för såväl små som lite större projekt. Det är också möjligt att få medel för att genomföra en förstudie för att utreda förutsättningarna för ett projekt.

Projektidéns omfattning och inriktning avgör storleken på projektet och Leader Södermanlands styrelse genomför alltid en rimlighetsbedömning för inkomna projektansökningar.

Det betyder att styrelsen kan tycka att ett projekt är för dyrt i förhållande till projektidén eller att ni sökt för lite pengar för den omfattning projektidén har.

Kan vi söka stöd för vår idé?

När ni svarat på vad ni vill göra och hur det ska se ut på längre sikt kan ni se om ni kan söka pengar från Leader Södermanland.

Leaderstöd ska gå till satsningar och projekt som bidrar till vår strategi och mål. Projekten kan beskrivas som pusselbitar som tillsammans med vårt interna arbete ska uppfylla vår strategi och vision:

I Leader Södermanland möjliggörs attraktiva och hållbara landsbygder genom gränsöverskridande samverkan.

Mål och insatsområden

Alla projekt som får stöd av Leader Södermanland ska bidra till minst ett av våra mål och rymmas i något av våra tre insatsområden.

Insatsområdena anger vilka utvecklingsinsatser som kan ske. Du kan läsa om våra mål och insatsområden här.

Mer info

För att se om er idé kan få stöd från Leader Södermanland behöver ni läsa om leadermetoden, våra mål, insatsområden samt absoluta grundvillkor, principer och urvalskriterier. Läs mer om: