PÅ GÅNG HOS OSS

Här hittar ni information om när er ansökan senast ska vara inne för att hinna beredas av presidiet och när styrelsen fattar beslut om projektansökningar. Vi anordnar också nätverksträffar och andra aktiviteter som ni kan läsa om här. Välkommen att utveckla er landsbygd tillsammans med oss!

29/3

Sista datum för inlämning av projektansökan

Sista datum för inlämning av projektansökan för beredning under presidiets kommande möte.

29/3

Styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.

18/4

Presidiemöte

Presidiet bereder inkomna projektansökningar inom ramen för vår strategi.

25/4

Årsstämma 2023

Välkommen på årsstämma 2023 för Leader Södermanland Ideell Förening tisdagen den 25 april kl. 18 på Hotel Malmköping.

9/5

Utbildningsdag för styrelsen

Utbildningsdag för styrelsen.

10/5

Sista datum för inlämning av projektansökan

Sista datum för inlämning av projektansökan för beredning under presidiets kommande möte.

10/5

Styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.

23/5

Presidiemöte

Presidiet bereder inkomna projektansökningar inom ramen för vår strategi.

14/6

Styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.

17/8

Sista datum för inlämning av projektansökan

Sista datum för inlämning av projektansökan för beredning under presidiets kommande möte.

29/8

Presidiemöte

Presidiet bereder inkomna projektansökningar inom ramen för vår strategi.

20/9

Sista datum för inlämning av projektansökan

Sista datum för inlämning av projektansökan för beredning under presidiets kommande möte.

20/9

Styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.

10/10

Presidiemöte

Presidiet bereder inkomna projektansökningar inom ramen för vår strategi.

1/11

Styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.

2/11

Sista datum för inlämning av projektansökan

Sista datum för inlämning av projektansökan för beredning under presidiets kommande möte.

21/11

Presidiemöte

Presidiet bereder inkomna projektansökningar inom ramen för vår strategi.

12/12

Styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.