Valberedningen och revisorerna

Valberedningen har till uppgift att lämna förslag på nya styrelseledamöter för beslut på årsstämman. Ledamöterna i valberedningen ska representera de sju medlemskommunerna samt ideell, offentlig och privat sektor.

Revisorerna arbetar för att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt i överensstämmelse med lagar, författningar och Leader Södermanlands beslut om att verka för attraktiva och hållbara landsbygder genom gränsöverskridande samverkan.

Valberedningen

Inger Fredriksson

Sammankallande
Ideell sektor
Katrineholms kommun
ingerfredriksson62@gmail.com

Anna Ekström

Ledamot
Offentlig sektor
Gnesta kommun
anna.ekstrom@gnesta.se
0158-275 143

Björn Carlsson

Ledamot
Offentlig sektor
Flens kommun
bjorn.carlsson@centerpartiet.se

Kjell Sternberg

Ledamot
Offentlig sektor
Vingåkers kommun
kjell.sternberg@vingaker.se

Niclas Norén

Ledamot
Privat sektor
Strängnäs kommun
niclas@adtrain.se
076-018 84 67

Peter Ohlsson

Ledamot
Privat sektor
Nykvarns kommun
peter@hjortron.com
070-568 00 58

Vakant

Ledamot
Eskilstuna kommun

Valberedningens e-post

Revisorerna

Jens Forneng

Britt-Marie Ellis Nygren