Genomföra projekt

Här hittar ni information om vad ni behöver tänka på när ni väl har fått ert startbeslut från Jordbruksverket.

Viktig information för att genomföra leaderprojekt

Läs ert startbeslut

När Jordbruksverket har fattat beslut om ert projekt så skickar de ett startbeslut till er. Detta är leaderprojektets styrdokument som ni måste följa för att få de pengar ni ansökt om.

Följ ansökan och projektplanen

Det är viktigt att ni följer er ansökan och projektplan. Det är viktigt att ni kontaktar oss om ni inte kan genomföra projektet enligt plan innan ni genomför några förändringar. Annars finns det en risk att stödet inte kan betalas ut och/eller att ni får avdrag.

Använd rätt logotyp i all kommunikation och information

När ni annonserar eller informerar om projektet, så är det viktigt att det syns att det är ett leaderprojekt som är delvis finansierat av EU. Det gör ni genom att i text skriva att ni finansieras av Leader Södermanland samt genom att använda rätt logotyp. Om ni har en webbsida ska det även framgå där, genom text och logotyp, att ni driver ett leaderprojekt.

Den logotyp som ni ska använda er av heter EU-logotyp med texten ”Medfinansieras av Europeiska unionen”. Ni kan se hur den ser ut längst ner på denna sida.

På Jordbruksverkets webbsida kan du läsa mer om vilka logotyper som krävs vid olika typer av information.

Likviditet

Mer info inom kort.

Konto för utbetalning

Ska skickas till Jordbruksverket och till Leader Södermanlands kontor.

Särredovisning

Mer info inom kort.

Spara alla handlingar som hör till leaderprojektet

Mer info inom kort.

Undvik avdrag

Mer info inom kort.

Redovisning av ideella resurser

Mer info inom kort.

Begagnad utrustning

Mer info inom kort.

Ansök om delutbetalning

Mer info inom kort.

Om det inte går enligt plan

Mer info inom kort.

Ansök om förskott

Mer info inom kort.