Engagera unga i utvecklingsarbetet – Metodhandbok

Metodhandbok – Grymt Praktiskt Styrinstrument

Syftet med metodhandboken Grymt Praktiskt Styrinstrument är att bidra med tips, idéer och inspiration, som ökar möjligheterna att starta och/eller öka samverkan unga – vuxna i den bygd de lever i. Hur ni sedan lägger upp arbetet i er bygd, det är just ni experter på.

Handboken riktar sig till bygdegrupper och andra aktörer som ansvarar för och/ eller är engagerade i landsbygdsutveckling inom civila samhället, näringslivet och stat/ region/ kommun.

Fokus i handboken är de första stegen i processen för att få till en hållbar samverkan unga-vuxna i lokalt utvecklingsarbete på landsbygden.

Denna handbok bygger på erfarenheter från projektet GPS, Grymt Praktiskt Styrinstrument, som Leader Södermanland drivit under 2019-2021. Bakgrunden är erfarenheter från många Leadersatsningar där det visat sig att medverkan av unga (13-25 år) är en viktig framgångsfaktor.

Ladda ner metodhandboken här