Vår strategi

Leader Södermanlands utvecklingsstrategi ligger till grund för allt leaderarbete i vårt verksamhetsområde.

För en hållbar landsbygdsutveckling

Lokalt engagemang, underifrånperspektiv och delaktighet är av avgörande betydelse för en hållbar utveckling av landsbygden. Idéerna föds och förverkligas av de människor som bor och verkar på landsbygden.

Stöd från Leader Södermanland ska därmed gå till satsningar som bidrar till attraktiva och hållbara landsbygder utifrån vår utvecklingsstrategi. I strategin hittar ni vår vision, våra mål, principer och insatsområden.

Vår vision

I Leader Södermanland möjliggörs attraktiva och hållbara landsbygder genom gränsöverskridande samverkan.

Våra två mål

För denna programperiod har Leader Södermanland satt upp två mål för en hållbar landsbygdsutveckling utifrån de behov som vår utvecklingsstrategi visade på.

1. Ökade försörjningsmöjligheter

2. Stärkta förutsättningar för att bo och leva

Våra insatsområden

För att vi ska nå våra mål och sträva mot vår vision har vi identifierat tre insatsområden som vi arbetar med. Vi kan stötta projekt inom dessa insatsområden. Stöd från Leader Södermanland ska gå till satsningar som bidrar till målen i vår utvecklingsstrategi.

Ett hållbart näringsliv

Innovativa lösningar

Bo och leva

Våra övergripande principer

Projekt som finansieras av Leader Södermanland ska bygga på samverkan, icke-diskriminering och ta hänsyn till de planetära gränserna.

Samverkan

Lokalt engagemang, underifrånperspektiv och delaktighet är av avgörande betydelse för en hållbar utveckling av landsbygden. Idéerna föds och förverkligas av de människor som bor och verkar på landsbygden.

Stöd från Leader Södermanland ska därmed gå till satsningar som bidrar till attraktiva och hållbara landsbygder utifrån vår utvecklingsstrategi. I strategin hittar ni vår vision, våra mål, principer och insatsområden.

Icke-diskriminering

Leaderprojekt ska ha ett inkluderande förhållningssätt som ger alla lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Varje projekt behöver fundera på hur man ska arbeta icke-diskriminerande genom att beskriva det i projektansökan.

Hållbar utveckling

Leaderprojekt ska ta hänsyn till de planetära gränserna. Vårt arbete på lokal nivå hänger ihop med resten av världen.

Därför behöver alla som vill driva leaderprojekt göra en plan för hur man ska genomföra sin idé på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.

VISION 2023-2027

I Leader Södermanland möjliggörs attraktiva och hållbara landsbygder genom gränsöverskridande samverkan.