Så går det till

Från idé till ansökan – vi på leaderkontoret coachar och ger råd under hela processen, från ansökan till slutrapportering.

Fyra steg till ditt projekt

Följ stegen nedan om ni vill söka medel från Leader Södermanland. Det är viktigt att ni tar kontakt med oss för att ha en dialog om er idéskiss innan ni börjar fylla i på Jordbruksverkets webbsida. När ni fått ett positivt besked för er idéskiss kan ni ta nästa steg med ansökan, läs mer om ansökningsprocessen nedan.

Steg 1

Kom igång

Ett framgångsrikt projekt är baserat på lokala förutsättningar och de drivkrafter som finns på platsen. Börja därför med att förankra idén och prata ihop er med andra. Finns det ett behov av att projektet genomförs?

I detta tidiga skede behöver ni också läsa på om Leader Södermanlands principer, mål och insatsområden i vår strategi.

Steg 2

Testa idén

När ni börjar ha idéen klar för er kan ni testa den här på vår webbsida. Då får ni snabb feedback på om det är något ni behöver fundera vidare på. Ni får också en indikation på vilket stöd som som passar er bäst.

Nu är det också hög tid att ni hör av er till oss på leaderkontoret.

Steg 3

Idéskiss

I samråd med vår projektcoach är det nu dags att skriva en intresseanmälan, en så kallad idéskiss. Vårt leaderkontor läser igenom, ger feedback och gör en första bedömning om idén har förutsättning att beviljas projektstöd.

Steg 4

Ansökan

Bedömer leaderkontoret att intresseanmälan har förutsättning för att beviljas stöd är det nu dags att göra en ansökan i Jordbruksverkets system. Vår projektcoach hjälper er genom processen.

När ansökan är färdig är det läge att hålla tummarna! Styrelsen fattar beslut om prioritering med jämna mellanrum. Datum för mötena kan ni se i kalendern.

Så snart beslutet är fattat hör vi av oss till er för att berätta hur det gick.