Leader

som nav för landsbygds-utveckling i sörmland

Så heter leaderprojektet som är ett samarbete mellan Leader Södermanland, Hela Sverige ska leva Sörmland och Leader Sörmlandskusten. Vi verkar för en hållbar landsbygdsutveckling i Sörmland och tillsammans med våra ambassadörer från den ideella, offentliga och privata sektorn arbetar vi för att skapa berättelsen om Sörmland. Projektets nya samverkansplattform kallas för Sörmland lever – Tillsammans och stolta!

Projektets syfte

Syftet är att utveckla bättre förutsättningar för relevanta aktörer från ideell, offentlig och privat sektor att mer effektivt samverka kring regionens landsbygdsutveckling och möjliggöra större delaktighet från gräsrotsaktörer. 

Samarbetet

Samarbetet mellan Leader Södermanland, Hela Sverige ska leva Sörmland och Leader Sörmlandskusten är unikt i sitt slag. Tillsammans har vi utformat kommunikationsinsatser och planerat kommande aktiviteter som utgår från leaderprojektets syfte.

Sörmland lever

Sörmland lever – Tillsammans och stolta! Så kallas vår nya samverkansplattform som är processad av styrelserna för Leader Södermanland, Hela Sverige ska leva Sörmland och Leader Sörmlandskusten. Tillsammans med våra ambassadörer från den ideella, offentliga, och privata sektorn har vi inlett skapandet av berättelsen om Sörmland. Vi verkar också för att lyfta landsbygdsfrågorna på den politiska agendan över hela Sörmland. Vi är öppna för samverkan så kontakta gärna vår projektledare Yuri Silva.

DELMÅL 1

Kommunikation och PR

Projektet erbjuder kommunikations- och PR-insatser till våra ambassadörer och samverkansorganisationer. Genom bild- och filmproduktion kommer vi att lyfta våra ambassadörer, intressanta exempel och besöksmål som arbetar för en hållbar landsbygdsutveckling i Sörmland. Samverkansplattformen Sörmland lever har skapats på sociala mediekanalerna Facebook, Instagram, LinkedIn och Youtube.

DELMÅL 2

Berättelsen om Sörmland

Tillsammans med våra ambassadörer och samverkansorganisationer har vi inlett berättelsen om Sörmland som kommer att presenteras på Landsbygdsriksdagen 2024. Vår systerorganisation Hela Sverige ska leva Sörmland arrangerar Landsbygdsriksdagen 23 – 26 maj 2024 i Nyköping.

DELMÅL 3

Lyfta landsbygdsfrågorna

Genom rundabordssamtal arbetar vi för att lyfta landsbygdsfrågorna på den politiska agendan i Sörmland. Tillsammans med vår samtalsledare Eva Westergren, kommunstyrelsens ordförande, en aktör från den ideella och en aktör från den privata sektorn i kommunen för vi rundabordssamtal om samarbete för en hållbar landsbygdsutveckling i respektive kommun. Tillsammans samtalar vi om följande frågor:

Vad skulle du vilja lyfta fram i berättelsen om Sörmland?
Vad behöver göras bättre för en hållbar landsbygdsutveckling i din kommun?
Vad anser du behövs för att förbättra samarbetet mellan olika aktörer för landsbygdsutvecklingen i Sörmland?

DELMÅL 4

Inspirerande konferenser

Under december 2023 kommer vi att bjuda in till en inspirations- och lärkonferens där målgruppen är tidigare leaderprojekt från Sörmland, politiker och tjänstepersoner samt till er som är intresserade av att söka leaderstöd.

Under februari 2024 kommer vi att bjuda in till en utbildning i värdskap som riktar sig främst till destinationer, besöksmål, och guider. Utbildningen kommer att erbjuda föreläsningar inom värdskap och bemötande, paketering av produkter och tjänster, destinationsmarknadsföring och storytelling.

Yuri Silva

Projektledare

Jag projektleder Sörmland lever som är ett samarbete mellan Leader Södermanland, Hela Sverige ska leva Sörmland och Leader Sörmlandskusten. Tillsammans verkar vi för en hållbar landsbygdsutveckling i Sörmland. Vi är öppna för samverkan så hör gärna av dig!

E-post: yuri.silva@leadersodermanland.se
Mobilnummer: 073–775 64 00