Blanketter och information

Här har vi samlat de blanketter och information ni behöver för att ansöka om utbetalning och redovisa ert projekt.

Vad ni kan söka medel för

Ni hittar alltid de blanketter ni behöver på Jordbruksverkets webbsida webbutiken.jordbruksverket.se, ni hittar också de viktigaste blanketterna här.

Mall för idéskiss

Ladda ner här.

Mall för ansökan

Ladda ner här.

Mall för aktivitetsplan

Ladda ner här.

Mall för budget

Ladda ner här.

Mall för medfinansieringsintyg

Ladda ner här.

Mall för samarbetsavtal

Ladda ner här.

Fullmaktsintyg

Ladda ner här.

Rätt logotyper som ska användas

Ladda ner här.

Projektdagbok per person

Ladda ner här.

Projektdagbok per aktivitet

Ladda ner här.

Projektdagbok för personer med timlön i projektet

Ladda ner här.

Beräkning timkostnadsmall

Ladda ner här.

Körjournal

Ladda ner här.

Begagnad utrustning

Ladda ner här.

Ansökan om ändring av beslut om stöd

Ladda ner här.

Checklista

Ladda ner här.