Vad ni kan söka medel för

Ni hittar alltid de blanketter ni behöver på Jordbruksverkets webbsida webbutiken.jordbruksverket.se, ni hittar också de viktigaste blanketterna här.

Mall för idéskiss

Mall för ansökan

Mall för aktivitetsplan

Mall för budget

Fullmaktsintyg

Beräkning timkostnadsmall

Mall för medfinansieringsintyg

Logotyper programperiod 2023–2027

EU-logotyp
Medfinansieras av Europeiska unionen – jpg (färg)
Medfinansieras av Europeiska unionen – jpg (svartvit)

Information om hur logotyper ska användas och logotyper i andra format finns på Jordbruksverkets hemsida. 

Leader Södermanland
Logotyp Leader Södermanland

Projektdagbok - för personer med timlön i projektet

Körjournal

Begagnad utrustning

Ansökan om ändring av beslut om stöd

Ideellt arbete - mall för rapportering av timmar

Den ideella tiden i projektet rapporterar ni till leaderkontoret.

Ladda ner här.

Blanketter och information

Här har vi samlat de blanketter och information ni behöver för att ansöka om utbetalning och redovisa ert projekt.