Villkor och urvalskriterier

Varje projekt ska uppfylla samtliga grundvillkor och urvalskriterier. Samtliga ansökan bedöms av styrelsen.

Projekten bedöms av styrelsen

Alla projekt som ansöker om medel från Leader Södermanland kommer att bedömas och prioriteras av vår styrelse. Det första de bedömer är om våra absoluta grundvillkor och övergripande principer är uppfyllda. Om det blir ja på samtliga av dessa villkor så går ansökan vidare till poängbedömning utifrån våra urvalskriterier.

En indikator är ett mätverktyg för att bedöma hur bra vi är att arbeta mot våra mål. Varje leaderområde har en uppsättning indikatorer som vi måste uppfylla och därmed måste även våra projekt uppfylla dessa indikatorer. Läs mer här.

Poängbedömning

Varje insatsområde har sin egen uppsättning urvalskriterier och även några som är gemensamma för samtliga insatsområden.

Förstudier poängsätts utifrån specifika urvalskriterier oavsett vilket insatsområde förstudien ryms inom. Även förstudier måste uppfylla våra absoluta grundvillkor för att komma vidare till poängbedömning.

Prioritering

Om vi får in fler ansökningar än vad vi har medel för vid varje bedömningstillfälle så bedöms varje projekt var för sig och viktas sedan utifrån antal poäng.

Ansökningar kan komma att konkurrensutsättas och då prioriteras projektet som når högst poäng. Varje insatsområde har en mininivå för poäng som måste uppfyllas för att bli prioriterad.

Egen bedömning

Gör en egen bedömning av ditt projekt.
Här kan du hämta dokument med våra absoluta grundvillkor, övergripande principer samt urvalskriterier för respektive insatsområde.

Mer information om våra grundvillkor och urvalskriterier

Grundvillkor

Absoluta grundvillkor, inklusive övergripande principer för samtliga ansökningar absoluta krav

Urvalskriterier

Urvalskriterier för insatsområde Ett hållbart näringsliv (länk till pdf)

Urvalskriterier för insatsområde Innovativa lösningar (länk till pdf)

Urvalskriterier för insatsområde Bo och leva (länk till pdf)

Urvalskriterier för Förstudier (länk till pdf)