Om oss

Leader Södermanland är en ideell förening som verkar som ett nav för lokal landsbygdsutveckling inom vårt geografiska område. Vi samarbetar med andra aktörer för våra landsbygders utveckling och välmående och stöttar även projekt som bidrar till vår strategi.

Leader Södermanland

Leader Södermanland är en ideell förening som arbetar med hållbar landsbygdsutveckling. Vi beviljar stöd till projekt som arbetar enligt Leadermetoden. Vårt verksamhetsområde består av Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker, med undantag av centralorten i Eskilstuna och Katrineholms kommun.

Vår verksamhet och det projektstöd som vi beviljar finansieras av EU, staten och kommunerna i vårt verksamhetsområde. Vill du veta mer om vår organisation? Klicka på knappen nedan för att ta del av våra stadgar.

VÅRT FOKUS

Landsbygdsutveckling

Leader är en metod där näringslivet, ideella och offentliga parter arbetar tillsammans för att utveckla sin plats. Tanken är att utveckling av platsen du bor på, bäst genomförs av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Det är också ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Genom Leader finns möjlighet att söka stöd till utvecklingsprojekt som bidrar till målen i leaderområdets strategi.

Leader finns över hela Sverige och mer information om leadermetoden finns på vår gemensamma webbsida. 

SÖRMLAND ÄR VÅRT OMRÅDE

Vår strategi

Varje leaderområde har en lokal utvecklingsstrategi som ligger till grund för utvecklingen i området. Vårt område omfattar kommunerna Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker, med undantag av centralorten i Eskilstuna och Katrineholms kommun.

Strategin utgör ramen för vårt arbete och styr hur vi kan fördela leadrstöd. Strategin gäller för åren 2023-2027 och har tagits fram i samarbete mellan ideell, offentlig och privat sektor.

Vad kännetecknar leader?

Leadermetoden

Vi arbetar med leadermetoden i allt vi gör i vår leaderverksamhet. Leader är en metod för landsbygdsutveckling som bygger på lokala behov och lösningar.

Vidare bygger leadermetoden på nätverk och samarbeten mellan ideella, offentliga och privata aktörer, innovation/nytänkande, och lokala idéer. Varje insats, projekt och aktivitet bidrar till helheten i Leader Södermanlands utvecklingsstrategi.

Vårt partnerskap

Vår förening och partnerskap

Leader Södermanland är en förening där styrelse och medlemmar utgör en lokal aktionsgrupp (LAG). Tillsammans är de ett nav för landsbygdsutveckling inom vårt geografiska område som driver både landsbygdsfrågor och operativa insatser för lokal utveckling.

Alla de som bor eller verkar i vårt område kan gå med i vårt nätverk. Organisationer och företag kan dessutom bli medlemmar i vår förening. Som deltagare i vårt nätverk eller medlem i vår förening får ni flera fördelar.

Läs gärna mer om vilka fördelar ni kan få samt hur ni kan engagera er.

VI VILL HÖRA OM ER IDÉ

Leaderkontoret

Representerar du en förening, ett företag eller en organisation som har en idé som på något sätt utvecklar Sörmlands landsbygder? Vill ni utveckla och förverkliga den, då kan personalen på leaderkontoret hjälpa till!

Vänder du dig till kontoret får du stöd, coaching och råd. Välkommen att höra av dig!

LOKALT FÖRANKRADE BESLUT

Styrelsen

Vår styrelse består av ledamöter från ideell, offentlig och privat sektor. Det är styrelsen som ansvarar för att strategins mål uppnås. Styrelsen beslutar också om prioritering av projekt och fördelning av leaderstöd utifrån uppställda urvalskriterier.

Efter att styrelsen prioriterat att tilldela ett projekt leaderstöd så fattar Jordbruksverket, vår förvaltningsmyndighet, beslut om projektet. Om projektet får bifall så sköter Jordbruksverket vidare handläggning och kontroller när ni ansöker om utbetalning. Jordbruksverkets uppgift är också att genomföra kontroll och revision av Leader Södermanlands verksamhet.