Engagera dig

Gå gärna med i vårt nätverk av engagerade eldsjälar eller bli medlem i vår förening för att påverka verksamheten.

Tillsammans gör vi skillnad!

Leader Södermanland är ett nav för landsbygdsutveckling i vårt geografiska område och vi byggs av den kompetens, engagemang, nätverk och resurser som finns tillgängliga så att vi kan nå ett hållbart resultat på lång sikt. Underifrånperspektiv och lokal förankring är en del av vår styrka och vi är den aktör som genom tresektorsamverkan säkrar en likvärdig demokratisk möjlighet till förändring.

Ju fler vi blir som samarbetar för en hållbar landsbygdsutveckling desto mer positivt avtryck gör vi när det gäller förbättringsarbete på lokal och regional nivå.

Gå med i vårt nätverk

Genom att kostnadsfritt gå med i vårt nätverk, som vi kallar för partnerskap, så får du vårt nyhetsbrev, inbjudningar till olika aktiviteter såsom till exempel träffar och kurser. Du får chansen att träffa fler eldsjälar från olika delar av vårt leaderområde där du kan hitta samarbeten med andra som brinner för attraktiva och hållbara landsbygder.

Tryck på knappen nedan för att gå med i vårt nätverk.

Bli medlem i vår förening

Din organisation kan bli medlem i vår förening. Då får ni en större möjlighet att påverka Leader Södermanlands verksamhet.

Varje medlem har rösträtt på vårt årsmöte. Du får också vårt nyhetsbrev, inbjudningar till våra aktiviteter, träffa andra aktörer, företag och organisationer från vårt leaderområde där du kan hitta fruktbara samarbeten för utveckling på och för våra landsbygder.

Så här blir du medlem

För att bli medlem klickar du på knappen nedan, laddar ner och fyller i blanketten, signerar och maila till oss på info@leadersodermanland.se.

Om du representerar en organisation behöver du bifoga ditt senaste firmateckningsintyg. Vi gör en kontroll innan du kan bli medlem och återkommer sedan med besked inom ett par veckor.

Medlem förbinder sig att främja föreningens mål samt i övrigt följa föreningens stadgar och av föreningsstämmans fattade beslut. 

Medlemsavgiften är 200 kr per år.