Ansöka

När er idéskiss bedöms ha förutsättning att beviljas projektstöd är det dags att göra en ansökan om stöd i Jordbruksverkets system. Våra projektcoacher stöttar er genom processen.

Positivt besked för er idéskiss?

För att få stöd från Leader Södermanland måste er projektidé bidra till våra mål och rymmas inom något av våra tre insatsområden. Dessutom måste våra absoluta grundvillkor uppfylla, läs mer om dem här.

En första bedömning görs utifrån er idéskiss och om den bedöms ha potential att beviljas leaderstöd så är det dags att göra en formell ansökan i Jordbruksverkets system.

Har ni inte lämnat in en idéskiss till oss? Då behöver ni fylla i ett idéskissformulär som ni hittar här.

Här nedan ser du hur det går till att göra en formell ansökan om leaderstöd.

 

1. Ansök om fullmakt hos Jordbruksverket

För att kunna göra en formell projektansökan hos Jordbruksverket behöver den person som ansvarar för inlämnandet av ansökan ha fullmakt för detta. Det tar några dagar att få fullmakten så det är viktigt att ni gör detta så snabbt som möjligt. Fullmakten söks via en särskild blankett och skickas per post till Jordbruksverket.

Blankett för fullmakt hittar du här.

2. Boka tid med er projektcoach

I samband med att vi ger er återkoppling på er projektidé så vill vi gärna boka en mötestid för att gå igenom ditt projekt. Mötet kan vara fysiskt eller digitalt, det bestämmer vi tillsammans. När vi träffas ger vi återkoppling till er idéskiss, det kan till exempel handla om saker ni behöver förtydliga eller välja inriktning kring, kostnader eller annat som är kopplat till att skapa ett så bra projekt som möjligt.

Vi går också igenom ansökningsprocessen och vilka dokument ni behöver ha på plats.

3. Skriv er ansökan i våra mallar

Nu är det dags att börja konkretisera era idéer när det gäller aktiviteter och kostnader. Vilken budget kan behövas och vad kan vi själva bidra med i form av ideella resurser? Vilka ska skriva på avsiktsförklaringar och samarbetsavtal?

Det kan ofta kännas lättare att först skriva ner ansökan i ett dokument innan ni börjar att fylla i den elektroniska ansökan. Om ni fyller i våra mallar först, så kan ni sedan bara kopiera in texten i ansökan. Ni hittar alla mallar längre ner på denna sida.

4. Skriv er ansökan i Jordbruksverkets system

När ni fått fullmakten registrerad hos Jordbruksverket kan ni påbörja ansökan i deras e-tjänst.

Ni hittar e-tjänsten på www.jordbruksverket.se och längst upp i högra hörnet hittar ni Mina sidor där ni loggar in med Bank-ID. Välj den organisation ni ska representera och skriv er ansökan. Om ni inte ser organisationen ni representerar för denna ansökan har fullmakten inte slagit igenom än.

Ni kan spara och pausa ansökan när ni vill. Ni kan när som helst ta upp den igen tills den är färdig. Först när ansökan är helt färdig är det dags att skicka ansökan i systemet. När ansökan väl är inskickad är den låst för ändringar.

5. Inlämning och beslut

Ansökan behöver vara klar och skickas in i Jordbruksverkets system i god tid innan Leader Södermanlands styrelse sammanträder för prioritering av projekt. Ni kan se alla stoppdatum i vår kalender.

Styrelsen läser igenom ansökan och bilagorna innan beslutsmötet och beslut om prioritering fattas i fyra steg:

1. Uppfyller projektansökan våra absoluta krav?

2. Uppfyller projektansökan våra principer?

3. Om dessa två steg uppfylls genom att styrelsen svarar JA på samtliga frågor så går ansökan vidare till att projektansökan poängsätts utifrån våra urvalskriterier. Ansökan måste uppnå det minsta poängkravet för respektive insatsområde. Urvalskriterierna hittar ni här.

4. Ibland konkurrensutsätts projektansökan gentemot andra projektansökningar, till exempel om vi gör en utlysning eller om fler ansökningar inkommer än vad vi har medel till vid det beslutsmötet. Då prioriteras projekten utifrån poängsättningen så att de projekt som får högst poäng prioriteras till bifall. Ni meddelas avslag/bifall inom tre arbetsdagar efter styrelsens beslutsmöte.

Om styrelsen prioriterar ditt projekt med bifall så skickas den vidare till Jordbruksverket för beslut. Det kan ta tre till sex månader att få beslut från Jordbruksverket.

Det är möjligt att få ersättning för kostnader innan Jordbruksverket har fattat sitt beslut.

Det är Jordbruksverket som godkänner eller avslår ett projekt, även om prioriteringen har gjorts av Leader Södermanlands styrelse.

Jordbruksverket gör sin egen utredning av projektansökan och kan komma fram till att hela eller delar av projektet inte kan omfattas av leaderstöd.

Observera att om ni väljer att starta ert projekt innan Jordbruksverkets beslut så görs det på er egen risk.

Bilagor som ska skickas in tillsammans med ansökan

Budget

Aktivitetsplan

Likviditetsintyg som visar att ni har möjlighet att ligga ute med utgifter motsvarande minst 30 % av projektstödet ni vill söka. Det kan vara exempelvis kontoutdrag, balansräkning eller lånelöfte.

Ideella resurser

Avsiktsförklaring/samarbetsavtal eller liknande för de organisationer som ska samarbeta i projektet under projekttiden. I dokumentet behöver det framgå vad varje organisation ska bidra med i projektet, vilken nytta organisationen har av projektets resultat samt tankar om fortsatt arbete för övergång till ordinarie verksamhet.

Andra bilagor som är viktiga för er ansökan.