Årsstämma 2024

Välkommen på årsstämma 2024 för Leader Södermanland Ideell Förening torsdagen den 25 april kl. 18:00 på Hotell Plevnagården i Malmköping (Gröna villan).

INBJUDAN

Varmt välkommen på årsstämma 2024 för Leader Södermanland Ideell Förening.

NÄR: torsdag den 25 april 2023 kl. 18:00. Vi bjuder på fika!

VAR: Hotell Plevnagården i Malmköping (Gröna villan).

HANDLINGAR: Dagordning och handlingar går att hitta längre ned på sidan från och med den 11 april.

ANMÄLAN: Senast den 19 april kl.18:00 till marlene.lindstrom@leadersodermanland.se.

OMBUD: Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Medlemsorganisation utser ett ombud att delta. Fysisk person kan endast företräda ett medlemskap.

VALBEREDNING: Det är stämman som föreslår kandidater till valberedningen. Det är värdefullt med ledamöter som har ett brett nätverk. Har du förslag till kandidat? Kontakta marlene.lindstrom@leadersodermanland.se.

Alla som bor och verkar inom vårt leaderområde har närvarorätt på årsstämman.

Ladda ner inbjudan som pdf

VARMT VÄLKOMMEN!

Leader Södermanland

Handlingar till årsstämma 2024