Utbildningsdag och styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.

Utbildningsdag och styrelsemöte 10 maj 2023

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar som har beretts av presidiet. Reviderade ansökningar som begärts av presidiet skickas till handlingarna senast 7 dagar innan styrelsemötet.