Förstudie utställning och upplevelseplats Karl och Kristina

Leaderprojektet syftade till att bidra till Sundbyholm och Eskilstuna som ett historiskt besöksmål med fokus på stormaktstiden. Målet med projektet var att färdigställa en förstudie med handlingsplan och innehåll till en utställning/upplevelseplats, för olika åldrar, som handlar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm och Kristina Ribbing.

Om projektet

Leaderprojektet syftade till att bidra till Sundbyholm och Eskilstuna som ett historiskt besöksmål med fokus på stormaktstiden. Målet med projektet var att färdigställa en förstudie med handlingsplan och innehåll till en utställning/upplevelseplats, för olika åldrar, som handlar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm och Kristina Ribbing.

Paret Karl Karlsson Gyllenhielm (1574-1650) och Kristina Ribbing (1593-1656) har haft stor betydelse för området kring Sundbyholm. De byggde upp slottet och skapade Gyllenhielmska skolan. Utställningen och upplevelseplatsen gör det också möjligt att berätta om livet på och kring Sundbyholm.