Förstudie utställning och upplevelseplats Karl och Kristina

Förstudiens mål är att ta fram ett innehåll till en utställning och upplevelseplats för olika åldrar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm (1574-1650) och Kristina Ribbing (1593-1656).

Om projektet

Förstudiens mål är att ta fram ett innehåll till en utställning och upplevelseplats för olika åldrar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm (1574-1650) och Kristina Ribbing (1593-1656). Paret har haft stor betydelse för området kring Sundbyholm. De byggde upp slottet och skapade Gyllenhielmska skolan. Utställningen och upplevelseplatsen gör det också möjligt att berätta om livet på och kring Sundbyholm. Projektets syfte är att bidra till besöksnäringen i området samt att bidra till folkbildning och en stärkt identitet.

Om projektet

Projektperiod
2020-11-29– ?

Projektägare
Eskilskällans Vänner

Projektledare
?

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Förstudiens mål är att ta fram ett innehåll till en utställning och upplevelseplats för olika åldrar om paret Karl Karlsson Gyllenhielm (1574-1650) och Kristina Ribbing (1593-1656).

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
26 800 kronor

Privat finansiering
13 200 kronor

Total finansiering
40 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden