Good Enough

Leaderprojektet syftade till att minska den psykiska ohälsan bland unga. Genom att stärka deras självkänsla och självförtroende ville projektägarna, Kungsörs ridklubb, ge ungdomarna en stabil grund att stå på. Projektets mål var att arrangera en serie träffar där både ungdomar och ledare fick konkreta verktyg och exempel för personlig utveckling och för att förbättra verksamheten.

Om projektet

I Sverige ökade den psykiska ohälsan bland unga lavinartat. Kungsörs ridklubb såg detta tydligt bland de ungdomar, särskilt tjejer, som deltog i deras ridverksamhet. De kämpade med ångest, depression, självskadebeteenden och dåligt självförtroende, samt en otrolig prestationsångest där de kände att de alltid måste vara perfekta. Ridklubbens ledare gjorde sitt bästa för att hjälpa, men de saknade tillräckliga resurser och verktyg.

Leaderprojektet syftade till att vända denna negativa trend och minska den psykiska ohälsan bland unga. Genom att stärka deras självkänsla och självförtroende ville Kungsörs ridklubb ge ungdomarna en stabil grund att stå på. Projektets mål var att arrangera en serie träffar där både ungdomar och ledare fick konkreta verktyg och exempel för personlig utveckling och för att förbättra verksamheten.

Resultatet blev inspirerande och positivt. Genom träffarna fick ungdomarna lära sig nya sätt att hantera sina utmaningar och bygga upp sin självkänsla. Ledarna blev utrustade med de verktyg de behövde för att bättre kunna stötta ungdomarna. Tillsammans skapade de en miljö där alla kunde känna sig trygga, växa och utvecklas, både som individer och som en del av ridklubbens gemenskap.