Good Enough

Syftet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga, genom att stärka självkänsla och självförtroende.

Om projektet

I Sverige idag ökar den Psykiska ohälsan hos unga lavinartat. Kungsörs ridklubb märker detta dagligen hos ungdomarna, framför allt tjejer, som besöker ridverksamheten. Ångest, depression, självskadebeteenden och dåligt självförtroende, men framför allt en otrolig prestationsångest, många upplever att de hela tiden måste vara perfekta och fullkomligt felfria. Ledarna på ridklubben gör så gott de kan för att hjälpa ungdomarna men resurserna räcker inte till och verktygen saknas. 

Syftet med leaderprojektet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga, genom att stärka självkänsla och självförtroende. Målet är att genomföra en serie träffar där deltagarna, ungdomar och ledare, får konkreta verktyg och exempel som de kan använda för personlig utveckling och i utvecklingen av verksamheten.

Om projektet

Projektperiod
2019-06-20 – 2020-02-28

Projektägare
Kungsörs ridklubb

Projektledare
Stina Holgersson
070-738 44 24
info@kungsorsridklubb.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Syftet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga, genom att stärka självkänsla och självförtroende.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
191 056 kronor

Medfinansiering från Leader Södermanland
94 102 kronor

Total finansiering
285 158 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden