Idécentrum kafjärden

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden, Eskilstuna kommun, som ett idé- och kunskapscentrum för landsbygdsutveckling.

Om projektet

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden, Eskilstuna kommun, som ett idé- och kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Projektet innebär en inre ombyggnad för att kunna användas ändamålsenligt till aktiviteter och innehåll. Idécentrum ska nyttjas som marknadsföringsplattform för bland annat lantbrukare och hantverkare inom olika discipliner med entreprenörsanda och produktidéer inom området närodlat och närproducerat.

 

Projekt

”…medel från Leader har hjälpt till att förverkliga vår idé om ett idécentrum på landsbygden. Här möts det som redan finns i bygden och nya kreativa idéer. Här möts också vårt lands historia och vår framtid.”

Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

Om projektet

Projektperiod
2016-01-28  – 2017-12-31

Projektägare
Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

Projektledare
Iha Frykman
Styrelseordförande

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Syftet med projektet är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden, Eskilstuna kommun, som ett idé och kunskaps-centrum för landsbygdsutveckling.

Målet med projektet är ombyggnation och uppgradering för att kunna använda lokalen till aktiviteter och innehåll. Idécentrum ska utnyttjas av bland annat lantbrukare och hantverkare inom olika discipliner med entreprenörsanda och produktidéer inom området närodlat och närproducerat.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
397 813 kronor

Medfinansiering från Leader Södermanland
195 937 kronor

Privat finansiering
200 000 kronor

Total finansiering
793 750 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden