Makerspace Kungsör

Leaderprojektet var en förstudie som syftade till att undersöka möjligheten att starta ett Makerspace i glesbygden. Målet var att skapa en rapport som besvarade frågan om en sådan etablering var möjlig, och om potential fanns, att på sikt starta ett Makerspace i Kungsör. För att nå detta mål genomfördes inspirationsträffar, workshops, utvecklingsmöten med kommun, företag och föreningar, samt sammanställning av en slutrapport. Förstudien undersökte bland annat intresset bland invånarna, kommunens och lokala företagares åsikter, organisatoriska skillnader för ett Makerspace i glesbygd jämfört med städer, finansieringsalternativ, samt möjligheten att kommunen kunde tillhandahålla lokaler till subventionerat pris.

Om projektet

Leaderprojektet var en förstudie som syftade till att undersöka möjligheten i att starta ett Makerspace (MS), en mötesplats för teknikintresserade, i glesbygden. Konceptet med Makerspace är en verkstadsliknande mötesplats som uppmuntrar till delning av kunskap, verktyg och idéer.

Målet med förstudien var att ta fram en rapport som besvarade frågan om en etablering av ett Makerspace på landsbygden var möjlig. Om förstudien visade att det fanns potential, var det långsiktiga målet att starta upp ett Makerspace i Kungsör.

För att uppnå projektets syfte och mål genomfördes följande aktiviteter:
– Inspirationsträffar
– Workshops
– Utvecklingsmöten med kommun, företag och föreningar
– En skriftlig slutrapport som sammanfattade resultaten av dessa aktiviteter

Förstudien ställde flera viktiga frågor: Fanns det tillräckligt många intresserade? Vad tyckte kommunen och lokala företagare? Organiserades ett MS annorlunda i glesbygd jämfört med i större städer? Var sponsorer och bidrag ett bättre alternativ än crowdfunding? Kunde kommunen tillhandahålla lokaler till subventionerat pris?