Makerspace Kungsör

Projektet är en förstudie som ska undersöka realismen i att starta ett Makerspace (MS) i glesbygdsbefolkat omdråde.

Om projektet

Projektet är en förstudie som ska undersöka realismen i att starta ett Makerspace (MS) i glesbygdsbefolkat omdråde. Förstudiens frågeställningar är: Finns det tillräckligt många intresserade? Vad tycker Kommun och lokala företagare? Organiseras ett MS i glesbygd annorlunda än i större städer? Är sponsorer och bidrag ett bättre alternativ än Crowdfounding? Kan kommunen tillhandahålla lokaler till subventionerat pris?

Om projektet

Projektperiod
2017-05-09 – 2017-12-01

Projektägare
List Västra Mälardalen

Projektledare
Stefan Aurusell
073-985 49 09
stefan@aurusell.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Projektet är en förstudie som ska undersöka realismen i att starta ett Makerspace (MS) i glesbygdsbefolkat omdråde.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
33 058 kronor

Medfinansiering från Leader Södermanland
16 283 kronor

Total finansiering
49 341 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden