Matmarknad i Vingåker

Leaderprojektet syftade till att utforska möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektets mål var att svara på frågorna var, när och hur marknaden skulle genomföras, och samtidigt bygga en starkare gemenskap runt hållbarhet och lokalt producerad mat.

Om projektet

I en tid då klimatfrågan påverkar oss alla så är närproducerad och ekologisk mat en högprioriterad fråga bland invånare, företagare och politiker. Vingåkersbygden hade flera engagerade aktörer inom detta område, men saknade en gemensam plattform för att effektivt marknadsföra sina varor och produkter till konsumenterna. Ett starkt behov växte fram av att förena de lokala krafterna genom gemensamma evenemang och marknadsföringskanaler för att lyfta fram de lokala producenterna och aktörerna.

Leaderprojektet syftade till att utforska möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektets mål var att svara på frågorna var, när och hur marknaden skulle genomföras, och samtidigt bygga en starkare gemenskap runt hållbarhet och lokalt producerad mat. Genom att samla alla lokala krafter på ett ställe verkade man för att öka medvetenheten om miljövänliga val, stärka den lokala ekonomin och skapandet av nya möjligheter för producenterna.