Matmarknad i Vingåker

Syftet är att undersöka möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektet ska ge svar på frågorna var, när och hur marknaden ska genomföras.

Om projektet

I en tid där klimatet påverkar oss alla så är närproducerad och ekologisk mat högt prioriterad fråga hos invånare, företagare och politiker. Vingåkersbygden har flera aktörer inom området, men det finns en avsaknad av en gemensam plattform för att kunna marknadsföra varor och produkter till konsumenterna. Det har framkommit ett behov att förenas under gemensamma evenemang och marknadsföringskanaler för att lyfta våra lokala producenter och aktörer. Syftet med leaderprojektet är att undersöka möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektet ska ge svar på frågorna var, när och hur marknaden ska genomföras.

Om projektet

Projektperiod
2019-05-31 – 2020-04-30

Projektägare
Samverkarna Vingåker

Projektledare
Kjell Sternberg
Ordförande
Samverkarna Vingåker
076-351 93 70
info@sternbergs.eu

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Syftet är att undersöka möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektet ska ge svar på frågorna var, när och hur marknaden ska genomföras.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
75 006 kronor

Medfinansiering från Leader Södermanland
36 944 kronor

Total finansiering
111 950 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden