Utställning Axel Oxenstierna

Leaderprojektet syftade till att bidra till ökat antal besökare/turister i närområdet, Eskilstuna kommun och Mälardalen. Målet med projektet var att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna.

Om projektet

Leaderprojektet syftade till att bidra till ökat antal besökare/turister i närområdet, Eskilstuna kommun och Mälardalen. Målet med projektet var att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna.

Genom Axel Oxenstiernas liv, uppväxten i området, byggandet av Fiholms slott samt Jäders kyrka, får besökaren även kunskap om Sveriges historia och dess stormaktstid.

Dessutom kan ett besöksmål som är av riksintresse bidra till att övriga verksamheter inom besöksnäringen får ökade möjligheter för sina olika verksamheter.