Utställning Axel Oxenstierna

Syftet med projektet är skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid.

Om projektet

Syftet med projektet är att i Jäders kyrkstallar, i Kafjärderns församling, Eskilstuna kommun, skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid. Förhoppningen är att utställningen blir ett besöksmål av riksintresse som ökar antalet turister/besökare i närområdet och i Mälardalen. Andra inom besöksnäringen gynnas genom marknadsföring av ex besöksmål, boenden och matställen i samband med utställningen.

Om projektet

Projektperiod
2019-01-01 – 2019-05-31

Projektägare
Kunskapsturism i Kafjärden

Projektledare
Iha Frykman
Ordförande
Föreningen Kunskapsturism Kafjärden
070-340 23 24
iha.frykman@gmail.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Syftet med projektet är skapa en utställning om f.d. rikskanslern Axel Oxenstierna och Sveriges stormaktstid.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
647 120 kronor

Privat finansiering
318 730 kronor

Total finansiering
965 850 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden