Utveckla utomhusscenen i Vingåkers Folkets Park

Syftet är att genom bygget av en utomhusscen utveckla kultur- och nöjeslivet i Vingåker men även utveckla turist- och besöksnäringen i kommunen.

Om projektet

Syftet med projektet är att genom bygget av en utomhusscen utveckla kultur- och nöjeslivet i Vingåker men även utveckla turist- och besöksnäringen i kommunen. Målet med projektet är att färdigställa en utomhusscen med inplanerade aktiviteter samt en plan för marknadsföring och nya samverkanspartners.

Om projektet

Projektperiod
2021-05-02 – ?

Projektägare
Andelsföreningen Vingåkers Folkpark

Projektledare
?

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Syftet är att genom bygget av en utomhusscen utveckla kultur- och nöjeslivet i Vingåker men även utveckla turist- och besöksnäringen i kommunen.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
1 008 082 kronor

Medfinansiering från Leader Södermanland
490 518 kronor

Offentligt stöd
6000 kronor

Total finansiering
1 504 600 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden