Utveckling av Julita gård – kulturmiljöer i världsarvsklass

Syftet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden.

Om projektet

Projektet är en del i ett större arbete med att utveckla Julita gård som besöksmål och destination, där Stiftelsen Nordiska museet kommer undersöka förutsättningarna för om Julita gård kan bli ett världsarv. Syftet med leaderprojektet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden. Målet med projektet är genomföra en landskapsanalys av den historiska odlingsmarken. Projektet är ett företagsstöd.

Om projektet

Projektperiod
2019-11-20 – 2020-12-31

Projektägare
Stiftelsen Nordiska museet

Projektledare
Eva Skyllberg
Avdelningschef
Julita gård
070-829 66 82
eva.skyllberg@nordiskamuseet.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Syftet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
200 000 kronor

Privat finansering
100 000 kronor

Total finansiering
300 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden