Vasaveckorna i Strängnäs leaderområden

Syftet är att stötta utvecklingen av konceptet genom att skapa förutsättningar för evenemanget Vasaveckorna i Strängnäs i hela kommunen och därmed även inkludera socknar utanför själva staden Strängnäs.

Om projektet

Föreningen Vasaspelet har, sedan 2015, arbetat med att levandegöra historien kring valet av Gustav Vasa som kung utanför Domkyrkan i Strängnäs 1523, genom att sätta upp en historisk teater i Strängnäs. Syftet med leaderprojektet är att stötta utvecklingen av konceptet genom att skapa förutsättningar för evenemanget “Vasaveckorna i Strängnäs” i hela kommunen och därmed även inkludera socknar utanför själva staden Strängnäs. Målet med projektet är att genomföra en förstudie som resulterar i ett förslag på organisation som håller igång Vasaveckorna och utvecklar dem till jubileumsåret 2023.

Om projektet

Projektperiod
2019-04-30 – 2019-12-31

Projektägare
Föreningen Vasaspelet i Strängnäs

Projektledare
Maria Von Beetzen
070-593 41 30
mariavonbeetzen@strangnas.com

Webb och sociala medier
Facebook
Webbplats

Om projektet

Syftet är att stötta utvecklingen av konceptet genom att skapa förutsättningar för evenemanget Vasaveckorna i Strängnäs i hela kommunen och därmed även inkludera socknar utanför själva staden Strängnäs.

Om finansiering

Beviljat leaderstöd
50 000 kronor

Offentligt stöd
25 000 kronor

Privat finansiering
45 000 kronor

Total finansiering
120 000 kronor

Leaderstödet består av finansiering från EU och staten.

Ingående EU-medel har beviljats ur:
Landsbygdsfonden