Sparreholms Skolträdgård

Leader Södermanlands styrelse beviljade 205 068 kr i leaderstöd till Sparreholms Utbildning AB för att bedriva projektet Sparreholms skolträdgård.

Sparreholms Skolträdgård – En satsning på hållbar utveckling med fokus på barn med NPF

Vid Leader Södermanlands senaste styrelsemöte beviljades 205 068 kr i leaderstöd till Sparreholms Utbildning AB för att bedriva projektet Sparreholms skolträdgård. Målet med projektet är att skapa en skolträdgård med syftet att främja hållbar utveckling och erbjuda nya pedagogiska möjligheter för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

– Vi är glada och tackar så mycket för stödet från Leader för att kunna förverkliga Sparreholms skolträdgård. Alla barn lär sig inte bäst genom att sitta i ett klassrum och kommer med detta projekt att integrera odling i undervisningen med hjälp av Jeanette Lindahl som är utbildad trädgårdsmästare. På så sätt skapar vi en lugn och kreativ miljö, och främjar lärande om hållbar utveckling utomhus. Vårt fokus ligger på att inkludera barn med NPF, säger Antonia Csanadi Broberg, tf. rektor, Sparreholms skola och förskola.

– Projektet har en stark leadermetod. Lokal förankring har säkerställts genom samverkan med barn, personal och vårdnadshavare. Odlingen kommer bland annat att använda ekologiska metoder och material för att minimera negativ miljöpåverkan. Denna satsning förväntas också främja social hållbarhet genom att skapa en inkluderande miljö där alla barn kan delta och lära sig, säger Kristin Vettorato, verksamhetsledare, Leader Södermanland.

Aktiviteter och genomförande

Projektet kommer att involvera olika aktiviteter som inkluderar:
• Insektsinventering och självskattning av barnens upplevelse.
• Ritning och planering av odlingen samt anläggning av odlingsytor både inom och utanför stängsel.
• Byggande av kompost och arbetsbänk för praktiska odlingsarbeten.
• Samarbete med Autism Södermanland för att säkerställa att trädgården blir tillgänglig och attraktiv för barn med NPF.

Kontaktinformation:

Kristin Vettorato
Verksamhetsledare
Leader Södermanland

Tfn: 079-356 71 32
E-post: info@leadersodermanland.se

Antonia Csanadi Broberg
Tf. rektor
Sparreholms skola och förskola

Tfn: 070-555 61 96
E-post: rektor@sparreholmsskola.se

Ladda ner pressmeddelandet i wordformat här.
Ladda ner fotografin här.
Foto: Jeanette Lindahl, JL Trädgårdsmästare