Utveckla er plats i Sörmland

Vi tror att ni vet vad som behöver göras för att just er plats ska utvecklas. Hos Leader Södermanland kan ni söka stöd för att komma igång!

Vad är leadermetoden? Leader är en metod för landsbygds-utveckling med lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av platsen ni bor på, bäst genomförs av er som bor och verkar där – föreningar, lokala företag och andra organisationer.

Läs mer om leadermetoden här.

 

Leader Södermanland

Leader Södermanland är en ideell förening som verkar för en hållbar landsbygdsutveckling. Vi beviljar stöd till projekt som arbetar enligt Leadermetoden. Vårt verksamhetsområde består av Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker, med undantag av centralorten i Eskilstuna och Katrineholms kommun.

Så går det till

Komma igång

Ett framgångsrikt projekt baseras på er bygds behov och drivkrafter, därför är det allra första steget att prata ihop er lokalt.

Testa idén

När ni börjat forma er projektidé kan ni testa den här på vår webbplats. 

Intresseanmälan

Nästa steg är att skriva en idéskiss i samråd med vår projektcoach.

Ansökan

Bedömer leaderkontoret att er intresseanmälan har förutsättning för att beviljas leaderstöd är det nu dags att göra en ansökan. Vår projektcoach hjälper er genom processen.

ALLA BEHÖVER HJÄLP IBLAND

Har ni en projektidé men har fastnat? Vi ger er gärna råd på vägen!

 

Projekt

”…medel från Leader har hjälpt till att förverkliga vår idé om ett idécentrum på landsbygden. Här möts det som redan finns i bygden och nya kreativa idéer. Här möts också vårt lands historia och vår framtid.”

Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

Projekt

Sparreholms Skolträdgård

Projektet syftar till att skapa en skolträdgård för att främja hållbar utveckling och erbjuda nya pedagogiska möjligheter för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Målet med projektet är att genomföra en ny trädgårdsdel i förskolans utemiljö med grönsaker och blommor, samt skapa rum i utemiljön för återhämtning och lärande.

En God Start

Projektet syftar till att ge barn och ungdomar i Stallarholmen lika förutsättningar att lyckas i livet. Målet med förstudien är en genomarbetad analys av nuläge och behov, kartläggning av stödinsatser som finns och vad som saknas samt att upprätta kontakt med forskningen.

Photo by Chaos Soccer Gear on Unsplash

Idrotts- och samhällsprojekt i Nykvarns Sportklubb

Projektet syftade till att använda fotboll som en kraftfull plattform för att genomföra sociala insatser som främjar delaktighet och inflytande. Genom detta initiativ riktade sig projektägaren Nykvarns SK in sig mot ungdomar som befann sig i en kritisk situation med risk att dras in i kriminalitet.

Motorer och käk i Nykvarn

Motorer och käk

Projektet syftade till att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten och stärka gemenskapen i Nykvarn genom att främja deras motorintresse. Idén bakom ”Motorer och käk” kom från ungdomarnas egna efterfrågan och vilja.

Photo by Philippe Oursel on Unsplash

Good Enough

Projektet syftade till att minska den psykiska ohälsan bland unga. Genom att stärka deras självkänsla och självförtroende ville projektägarna, Kungsörs ridklubb, ge ungdomarna en stabil grund att stå på. Projektets mål var att arrangera en serie träffar där både ungdomar och ledare fick konkreta verktyg och exempel för personlig utveckling och för att förbättra verksamheten.

Stora huset på Julia gård.

Utveckling av Julita gård – kulturmiljöer i världsarvsklass

Projektet syftade till att lyfta fram den rika historia som präglade Julita gård och att skapa medvetenhet om dess betydelse. Projektets mål var att genomföra en detaljerad landskapsanalys av den historiska odlingsmarken, vilket skulle ge insikter om områdets unika kulturarv och bidra till att stärka dess position som en betydelsefull kulturmiljö.

Matmarknad i Vingåker

Projektet syftade till att utforska möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektets mål var att svara på frågorna var, när och hur marknaden skulle genomföras, och samtidigt bygga en starkare gemenskap runt hållbarhet och lokalt producerad mat.

Vasaveckorna i Strängnäs leaderområden

Projektet syftade till att utveckla och stötta konceptet ”Vasaveckorna i Strängnäs”. Föreningen Vasaspelet strävade efter att sprida evenemanget till hela kommunen och inkludera de omkringliggande socknarna, vilket resulterade i en bredare och mer inkluderande kulturupplevelse. Målet var att genomföra en förstudie som skulle leda till ett förslag på hur Vasaveckorna skulle kunna struktureras och drivas inför jubileumsåret 2023.

Musik i sörmländska kulturmiljöer

Projektet syftade att locka fler besökare till Sörmland genom bättre information om regionens kulturevenemang och att stärka kopplingen mellan kulturarvet och publiken. Katrineholms Kammarmusikförening, tillsammans med flera andra kulturaktörer, skapade en inspirerande katalog och en användarvänlig webbplats för att lyfta fram sommarens musikarrangemang på Sörmlands kulturmiljöer 2019.

Idécentrum Kafjärden

Projektet syftade till att genomföra en inre ombyggnad och uppgradering av Jäders församlingshem i Kafjärden för att användas som ett idé- och kunskapscentrum för landsbygdsutveckling. Målet var att skapa en plats där lokala lantbrukare och hantverkare kunde marknadsföra sina produkter och idéer, främja entreprenörsanda och utveckla innovativa lösningar inom närodlat och närproducerat.

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Länna några rader så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.