Utveckla er plats i Sörmland

Vi tror att ni vet vad som behöver göras för att just er plats ska utvecklas. Hos Leader Södermanland kan ni söka stöd för att komma igång!

Vad är leadermetoden? Leader är en metod för landsbygds-utveckling med lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av platsen ni bor på, bäst genomförs av er som bor och verkar där – föreningar, lokala företag och andra organisationer.

Läs mer om leadermetoden här.

 

Leader Södermanland

Leader Södermanland är en ideell förening som arbetar med hållbar landsbygdsutveckling. Vi beviljar stöd till projekt som arbetar enligt Leadermetoden. Vårt verksamhetsområde består av Eskilstuna, Flen, Gnesta, Katrineholm, Nykvarn, Strängnäs och Vingåker, med undantag av centralorten i Eskilstuna och Katrineholms kommun.

Så går det till

Komma igång

Ett framgångsrikt projekt baseras på er bygds behov och drivkrafter, därför är det allra första steget att prata ihop er lokalt.

Testa idén

När ni börjat forma er projektidé kan ni testa den här på webbsidan! 

Intresseanmälan

Nästa steg är att skriva en idéskiss i samråd med vår projektcoach.

Ansökan

Bedömer leaderkontoret att er intresseanmälan har förutsättning för att beviljas leaderstöd är det nu dags att göra en ansökan. Vår projektcoach hjälper er genom processen.

ALLA BEHÖVER HJÄLP IBLAND

Har du en projektidé men har fastnat? Vi ger dig gärna råd på vägen!

Projekt

”…medel från Leader har hjälpt till att förverkliga vår idé om ett idécentrum på landsbygden. Här möts det som redan finns i bygden och nya kreativa idéer. Här möts också vårt lands historia och vår framtid.”

Föreningen Kunskapsturism Kafjärden

Projekt

Photo by Chaos Soccer Gear on Unsplash

Idrotts- och samhällsprojekt i Nykvarns Sportklubb

Syftet är att med fotbollen som ingång genomföra sociala åtgärder för delaktighet och inflytande, där målgruppen är ett mindre antal ungdomar som är i akut risk att hamna i kriminalitet.

Motorer och käk i Nykvarn

Motorer och käk

Syftet är att inkludera ungdomar i samhällsstrukturen, öka tryggheten i samhället och öka gemenskapsbildningen, genom att främja och ta tillvara på ungdomars motorintresse.

Photo by Philippe Oursel on Unsplash

Good Enough

Syftet är att minska den psykiska ohälsan som växer bland unga, genom att stärka självkänsla och självförtroende.

Stora huset på Julia gård.

Utveckling av Julita gård – kulturmiljöer i världsarvsklass

Syftet är att med hjälp av en landskapsanalys se vilka spår som finns bevarade i dagens landskap och att peka ut landskapets kulturhistoriska värden.

Matmarknad i Vingåker

Syftet är att undersöka möjligheterna att skapa en Matmarknad i Vingåker. Projektet ska ge svar på frågorna var, när och hur marknaden ska genomföras.

Vasaveckorna i Strängnäs leaderområden

Syftet är att stötta utvecklingen av konceptet genom att skapa förutsättningar för evenemanget Vasaveckorna i Strängnäs i hela kommunen och därmed även inkludera socknar utanför själva staden Strängnäs.

Musik i sörmländska kulturmiljöer

Syftet är att öka besöksnäringen i Södermanland genom att förbättra informationen om kulturutbudet vid områdets konsertplatser och kulturmiljöer.

Idécentrum Kafjärden

Idén är att bruka Jäders församlingshem i Kafjärden som ett idé- och kunskapscentrum för landsbygdsutveckling.

Hej! Vad kul att du
vill kontakta oss.

Länna några rader så hörs vi!

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.