Styrelsemöte

Styrelsen tar beslut om inkomna projektansökningar.